GIỚI THIỆU

                             

NGƯỜI VIỆT ĐEM TIN LÀNH CHO THẾ GIỚI

Vietnamese Evangelical Missionary Fellowship

12739 Biola Ave, La Mirada, CA 90638-2158 USA

(562) 265-8470       vemfglobal@gmail.com

“Vậy, hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai thêm thợ gặt vào đồng lúa của Ngài.”   Ma-thi-ơ 9:38

           

 

 

 

 

 

 

 

Vài lời giới thiệu

 

Mục đích của Hội Người Việt Đem Tin-Lành Cho Thế Giới [VEMF]

Hội Người Việt Đem Tin-Lành Cho Thế Giới  (VEMF) hiện hữu để tôn cao danh Đức Chúa Trời qua việc huy động tín hữu Tin Lành người Việt hăng hái tham dự vào công tác truyền giáo cho những nhóm người chưa nghe đến Tin Lành trên khắp thế giới.

Mục tiêu của  Hội Người Việt Đem Tin-Lành Cho Thế Giới

Đề cao, giáo dục, khuyến khích, trang bị, và ủng hộ tín hữu Tin Lành người Việt trong việc truyền giáo cho những nhóm người chưa nghe đến Tin Lành trên khắp thế giới.

Khẩu hiệu

Đem tình yêu của Đức Chúa Trời đến khắp thế giới

Thách thức

Liệu cứ mỗi 100 Hội Thánh Tin Lành người Việt có thể chịu trách nhiệm truyền giáo cho 10 nhóm người chưa nghe đến Tin Lành trên  thế giới trong vòng 10 năm tới không?

 

Hoạt động của Hội Người Việt Đem Tin-Lành Cho Thế Giới  (VEMF)

1. Ủng hộ và tổ chức các buổi nhóm cầu nguyện, hội thảo, thuyết trình, khóa học về công việc truyền giáo (như chương trình Kairos hoặc Perspectives on World Mission) trong các Hội Thánh Tin Lành người Việt tại Hoa-Kỳ, Việt Nam, các nước khác.

2. Mở trang mạng song ngữ Việt Anh nội dung chuyên về truyền giáo thế giới như:

 • Tin tức và các vấn đề cầu nguyện cho công việc truyền giáo thế giới
 • Tài liệu Dữ kiện về các nhóm người chưa nghe đến Tin Lành
 • Bài giảng về truyên giáo
 • Sách tạp chí về truyền giáo
 • Tiểu sử các giáo sĩ
 • Thánh ca, thơ, văn truyện, kịch, video, phim về truyền giáo
 • Tài liệu dạy Trường Chúa Nhật cho mọi lứa tuổi, Thánh Kinh Mùa Hè về truyền giáo.
 • Tài liệu huấn luyện giáo sĩ
 • Điạ chỉ để móc nối liên lạc với các cơ quan tổ chức truyền giáo khác.

4. Phiên dịch ra tiếng Việt, xuất bản và phân phối các tài liệu về truyền giáo thế giới: sách, báo, tường trình, phim …

5. Tài trợ chuyên viên giáo dục cổ động truyền giáo để tổ chức các buổi nhóm cầu nguyện, hội thảo, khoá học về truyền giáo thế giới trong các hội thánh Tin Lành người Việt.

6. Cổ động gây quỹ để cấp học bổng khuyến khích  sinh viên Tin Lành người Việt đang được huấn luyện về ngành truyền giáo trong các trường thần học.

7. Góp phần tài chánh chung sức với các Hôi-thánh và các cơ quan truyền giáo trong việc gởi những giáo sĩ người Việt đi truyền giáo cho những nhóm người chưa nghe đến Tin Lành trên  thế giới.

 

Để chung sức hoạt động với Người Việt Đem Tin-Lành Cho Thế Giới  (VEMF) bạn có thể  làm gì ?

 • Cầu nguyện thường xuyên cho công việc truyền giáo cho những nhóm người chưa nghe đến Tin Lành trên  thế giới.
 • Tìm tòi, học hỏi, chia xẻ những thông tin và dữ kiện về truyền giáo với VEMF, các tín hữu trong Hội thánh điạ phương.
 • Tích cực tham dự các hoạt động truyền giáo tại hội thánh điạ phương.
 • Dâng hiến cho công việc truyền giáo
 • Sửa soạn chính mình, sẵn sàng cho công việc truyền giáo khi Chúa sai đi.

Nếu bạn cũng có khải tượng này

Hãy chung sức với chúng tôi

Cùng hoạt động đạt những mục tiêu này

Để hoàn thành đại mạng lịnh truyền giáo

Tín hữu Cơ-đốc Người Việt:  Hãy Đem Tin Lành Đến Tận Cùng Trái Đất!

 

Tín điều

Chúng tôi tin

 • vào Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời như được ban cho nguyên thuỷ: được Thánh Linh soi dẫn, không sai lầm, hoàn toàn đáng tin cậy, và có thẩm quyền tối cao trong mọi vấn đề về đức tin và cách sống.
 • vào một Đức Chúa Trời duy nhất, tồn tại vĩnh viễn trong ba ngôi vị, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh
 • vào Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ, là Đức Chúa Trời thể hiện trong xác thịt, được sinh bởi người nữ đồng trinh,  đã sống một đời sống vô tội, đã làm các phép lạ thiêng liêng, đã chết thay thế để chuộc tội cho nhân loại, đã sống lại trong thân xác, đã thăng thiên, đang làm trung gian cầu thay cho chúng ta, và sẽ trở lại trong quyền năng và vinh hiển.
 • rằng  con người vốn bị hư mất vì tội lỗi nhưng bởi tin vào sự đổ huyết của Chúa Giê-xu Christ chớ không phải bởi công đức riêng, để được sự cứu rỗi và sự tái tạo bởi Đức Thánh Linh.
 • rằng người tin Chúa nhờ Đức Thánh Linh, ngự trong đời sống mình, có sức để sống một đời sống thánh khiết, để làm chứng và phục vụ Chúa Giê-xu Christ.
 • có sự hiệp nhất trong Đức Thánh Linh của tất cả các tín đồ chân chính trong Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ
 • Sự sống lại của cả những người được cứu rỗi và những người bị hư mất: người được cứu rỗi để hưởng sự sống đời đời còn người bị hư mất để bị hình phạt đời đời.

Để liên lạc:

 • Thư qua bưu điện:

VEMF, 12739 Biola Ave,  La Mirada, CA 90638-2158 USA