MỌI DÂN ĐƯỢC PHƯỚC NHỜ CON. Giáo sĩ Phạm Xuân Nghĩa. HT Tin Lành Orange.