Câu chuyện truyền giáo

Đây là một câu chuyện thật về một cô gái sống ở miền núi cao ở Bắc Ấn Độ. Sau khi cô tin Chúa Giê-xu, Chúa đã dùng cô đem nhiều người khác đến sự Cứu Rỗi qua một sự kiện kỳ diệu. Mời quý bạn xem video clip kể lại câu chuyện này.