Thánh Ca Truyền Giáo

 

BƯỚC THEO NGÀI

Wherever He Leads I'll Go

 

1. Dịu êm trong tâm nghe tiếng Chúa nài:

"Này con, sao chưa vui lòng theo Ta?

Vì con nên ta tuôn huyết cứu chuộc,

trọn dâng cho Ta cả đời con."

 

Ngài dẫn lối bất cứ nơi nào.

Nhiều thách thức vẫn theo tiếng gọi,

Tình yêu thương không vơi theo tháng năm dài.

.

 

2. Tình thương vô biên, ơn Chúa phủ đầy.

 Mong ước biết Chúa tỏ tường sâu xa.

Đời con nay dâng Thiên Chúa tể trị.

Tràn tâm linh vui thỏa, bình an

 

Ngài dẫn lối bất cứ nơi nào.

Nhiều thách thức vẫn theo tiếng gọi,

Tình yêu thương không vơi theo tháng năm dài.

Ngài sai con, con sẵn lòng luôn

 

Ngài dẫn lối bất cứ nơi nào.

Nhiều thách thức vẫn theo tiếng gọi,

Tình yêu thương không vơi theo tháng năm dài.

Đời con đây xin Chúa dùng con.