Thánh Ca Truyền Giáo

DÒNG SÔNG NHÂN TỪ The River By Brian Doerksen Lời Việt: Linh Thảo Bước chân vô vọng đến sông nhân từ Thấy tâm linh đầy ô nhơ xấu xa. Khẩn xin ân hồng tẩy thanh muôn tội. Chúa Giê xu ơi, con cần gặp Ngài thôi . Nước sông năng quyền, xoá tan ưu phiền . Cuốn đi xa tuyệt vọng, khổ đau . Phước thiêng nhiệm màu , chứa chan hy vọng Chúa Giê xu ơi , con cần gặp Ngài thôi . Ngợi ca danh Ngài Đấng đã chuộc con . Mọi vinh hoa còn ý nghĩa sao? Đức tin dâng trào, sống vui trong đời Chúa Giê Xu ơi con cần gặp Ngài thôi. Đến sông nhân từ, phước ân tuôn tràn . Thỏa vui vô vàn, còn chi sánh hơn? Chúa luôn khuyên mời, hãy mau quay về , Chúa Giê xu đang chờ đợi bạn đây .