Thánh Ca Truyền Giáo

 

“Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, nếu hạt lúa mì kia không gieo xuống đất và chết đi thì nó chỉ là một hạt; nhưng nếu chết đi, nó sẽ kết quả nhiều…” - Giăng 12:24 (BPX)

“Những người gieo giống trong nước mắt, Ắt sẽ gặt hái trong tiếng reo mừng. Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, Chắc chắn sẽ trở về với tiếng reo mừng, Mang đầy những bó lúa chín vàng.” - Thi thiên 126: 5-6 (BTT)