Thi Văn Truyền Giáo

Người Vit Đem Tin Lành Cho Thế Gii
 

Tin Lành đến nước Vit đã lâu,
H
i thánh tri ra khp toàn cu.
Ng
ười mình truyn giáo sao quá ít
Mau đem l
i Chúa khp năm châu.