Bài Giảng

🔰 Loại bài giảng: NGƯỜI XƯA LƯU DẤU    • NGƯỜI XƯA LƯU DẤU   🛡️ Bài giảng của Mục sư NGUYỄN BÁ QUANG    • Mục sư NGUYỄN BÁ QUANG   ........................................................................ 📋 Loạt bài: THƯ TÍN 1 CÔRINHTÔ 🔸 BÀI 19: GƯƠNG MẪU TUYỆT HẢO Giảng luận: Mục sư Nguyễn Bá Quang Kinh Thánh: 1 Côrinhtô 10:32 - 11:1 #GươngMẫuTuyệtHảo #MụcsưNguyễnBáQuang #NgườiXưaLưuDấu #SứđiệpPhúcÂm #baigiangTinLanh #1corinhto