Bài Giảng

THỰC HIỆN CÔNG TÁC "NGƯỜI VIỆT ĐEM TIN LÀNH CHO THẾ GIỚI" Các Quan Xét 6:33-40. Mục Sư Phạm Xuân Bahnar Trunng Đối diện với khải tượng “Người Việt Đem Tin Lành Cho Thế Giới” chúng ta nhận biết chúng ta rất yếu đuối, bất tài bất lực như là những lốt chiên khô mà thôi. Chúng ta sẽ phải làm gì để thực hiện, hoàn thành sứ mạng truyền giáo "NGƯỜI VIỆT ĐEM TIN LÀNH CHO THẾ GIỚI" ? Kinh mời quý vị nghe bài chia xẻ của MS Phạm Xuân Bahnar Trung trong buổi nhóm cầu nguyện truyền giáo do VEMF tổ chức Chúa Nhật 28 tháng 1, 2024 qua Zoom.* ========================================================= Lạy Chúa, con chỉ là một lốt chiên khô, xin Chúa dằm thắm con bằng ân sủng của Chúa. Và mọi người chung quanh con cũng chỉ là mặt đất khô cằn, xin Chúa cũng dằm thắm họ bằng phước hạnh của Ngài. Xin Chúa ban cho con tình yêu hi sinh vĩ đại của Chúa để con trung tín cầu thay và sẵn sàng chia sẻ phước hạnh của Chúa cho mọi người. A-men. ========================================================= Kính mời quý vị tải ứng dụng ‘Unreached of the Day’ xuống thiết bị di động Khi cài đặt xin chọn dùng phiên bản “Tiếng Việt” để cầu nguyện cho những dân tộc chưa nghe đến Tin Lành hằng ngày. Trong bài chia sẻ, MS Trung có đề cập đến người Tsudakar, một dân tộc chưa nghe Tin Lành ở Nga. Ứng dụng 'Unreached of the Day' nhắc chúng ta cầu nguyện cho dân tộc này trong ngày 28 tháng 1, 2024. * Nhóm VEMF - Người Việt Đem Tin Lành Cho Thế Giới có buổi cầu nguyện cho công việc truyền gíáo thế giới vào mỗi tối Chúa Nhật cuối tháng, 7:30-9:00PM qua Zoom. Meeting ID: 795 2711 9869 -- Passcode: vemf2pray. Kinh mời quý vị vào mạng tham dự.