Bài Giảng

YÊU CHÚA NHẤT Yêu Chúa Thiết Tha - Truyền Giáo Gần Xa Thực hành đại mạng lịnh yêu thương để hoàn thành đại sứ mạng truyền giáo Mác 12:29-31; Giăng 21:15-17; 20:21 Nếu Chúa Giê-xu hỏi bạn: “Con có yêu Ta nhất, hơn tất cả mọi thứ khác trên đời này không?” bạn sẽ trả lời thế nào? Mỗi Cơ đốc nhân thật cần phải trả lời là “Con yêu Chúa nhất!” vì hai lý do rất quan trọng: I. YÊU CHÚA NHẤT LÀ THỰC HÀNH ĐẠI MẠNG LỊNH YÊU THƯƠNG II. YÊU CHÚA NHẤT ĐỂ HOÀN THÀNH ĐẠI SỨ MẠNG TRUYỀN GIÁO TÔI CÓ YÊU CHÚA NHẤT KHÔNG ? “Yêu Ta con hãy chân thành Hết lòng hết sức đồng hành cùng Ta.” Ngày càng yêu Chúa thiết tha Vâng lời Chúa dạy đi ra rao truyền Tin lành đem đến mọi miền Yêu Ngài nhất để đem chiên về chuồng.